dinsdag, 21. augustus 2007 - 22:05

‘Mogelijk intensievere controles op handel uit China’

Rotterdam

Staatssecretaris Heemskerk gaat met de ministeries van Landbouw, Volksgezondheid en Milieu bekijken of er intensievere controles moeten komen op de import uit China. Hij doet dit naar aanleiding van berichten over schadelijke gassen in containers met goederen uit China en gifstoffen in Chinese producten.

Heemskerk maakt zich zorgen om de berichten over onveilige producten. ‘Nederlandse bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen dat ze veilige producten op de markt brengen. Daar hebben zowel de Nederlandse als de Chinese bedrijven belang bij,’ aldus de staatssecretaris. Hij gaat ook met de Chinese overheid om tafel. In september staat een gesprek met de Chinese minister van Handel op de agenda.

Europese landen zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de regels op het gebied van productveiligheid. Controle gebeurt steekproefsgewijs. Regels voor productveiligheid worden opgesteld door de Europese Commissie.

De Chinese overheid heeft ook aangekondigd meer te controleren op de naleving van productnormen. China is een van de grootste exporteurs naar Europa. Een groot deel van de producten uit China komt aan in de Rotterdamse haven.
Provincie:
Tag(s):