donderdag, 28. juni 2007 - 13:18

“Eén gezin, één plan� voor probleem-gezinnen

Den Haag

Gezinnen met problemen worden in de toekomst geholpen via de aanpak “Eén gezin, één plan�. Hulpverleners maken één totaalplan waarmee de kinderen en het gezin worden geholpen. Zij weten van elkaar wat ze doen en één van hen heeft de coördinatie van de zorg.

Leden van het gezin én de hulpverleners hebben één aanspreekpunt. Dat staat in het programma voor Jeugd en Gezin “Alle kansen voor alle kinderen�, dat minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vanaf 2011 kunnen alle ouders voor steun en hulp bij de opvoeding van hun kinderen in hun buurt terecht bij een Centrum voor Jeugd en Gezin. Opvoedingsondersteuning komt beschikbaar voor alle ouders. Als de veiligheid, gezondheid of ontwikkeling van hun kind in gevaar komt, moeten ze hulp aanvaarden.

Ouders die zorg mijden, worden actief opgezocht. Zij worden aangespoord de hulp te aanvaarden of desnoods door tussenkomst van de rechter gedwongen mee te werken aan een betere opvoeding. “De vrijblijvendheid is voorbij�, schrijft Rouvoet.

Ook wil de minister bij ernstige opgroei/opvoedingsproblemen en/of mishandeling snel te kunnen ingrijpen kan voortaan in een situatie dat het kind direct gevaar loopt binnen 24 uur hulp worden geboden of het kind uit huis worden geplaatst.

De jongere die geen problemen heeft, maar die problemen geeft zal streng worden aangepakt, schrijft Rouvoet. Voor probleemjongeren zonder zicht op opleiding of baan en die dreigen af te glijden naar de criminaliteit worden campussen opgezet die zich richten op heropvoeding, scholing en het krijgen van werk. In 2011 wil Rouvoet dergelijke voorzieningen landelijk ingevoerd hebben.
Provincie:
Tag(s):