zaterdag, 19. mei 2007 - 9:21

“Hollandse brug zo snel mogelijk weer open�

Almere

Provinciale Staten hebben zich via een unaniem aangenomen motie uitgesproken over de Hollandse brug. Provinciale Staten hebben het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen alles in het werk te stellen voor snelle heropening van de Hollandse brug voor het vrachtverkeer. De Hollandse Brug bij Almere is vanaf 27 april afgesloten voor alle vrachtverkeer. Rijkswaterstaat heeft dat besloten vanwege risico's voor de verkeersveiligheid.

Deze ernstige situatie was aanleiding voor het aanvragen van een interpellatiedebat. Dit debat is gisteren in de Provinciale Statenvergadering gehouden. In de motie die werd ingediend door CDA en VVD, wordt de A6 gezien als een belangrijke schakel tussen het Westen en Noorden van ons land en van vitaal belang voor Flevoland. De sluiting van deze brug voor het vrachtverkeer doet volgens Provinciale Staten ernstig afbreuk aan de toch al kritische bereikbaarheid van Flevoland. Gedeputeerde Staten worden in de motie gevraagd alles in het werk te stellen om het vrachtverkeer snel weer over de Hollandse Brug te laten rijden. Tijdens de duur van het verbod moeten er wat de Staten betreft alternatieven worden geboden. Provinciale Staten willen bovendien dat het kabinet zo snel als mogelijk tot vergroting van de verkeerscapaciteit op de A6.

Het vrachtverkeer tussen Flevoland en Randstad dat onze provincie in en uit wil wordt nu omgeleid via de Stichtse Brug bij Huizen. Verkeer vanuit de Randstad naar Noord Nederland moet via de A27 richting Zwolle. Naar verwachting zullen de werkzaamheden vele maanden in beslag nemen. Gisterenmiddag heeft Rijkswaterstaat bekend gemaakt dat de herstelwerkzaamheden mogelijk tot zomer 2008 kunnen duren. Van deze werkzaamheden zal ook het personenenautoverkeer hinder gaan ondervinden.
Provincie:
Tag(s):