dinsdag, 9. oktober 2007 - 17:22

“Millennium Gemeente Tytsjerksteradiel� zichtbaar

Burgum

Afgelopen voorjaar heeft de raad besloten de gemeente aan te melden als Millennium Gemeente. De invulling van de gemeentelijke Millennium-doelen is inmiddels in volle gang en in november zal de gemeenteraad zich hierover uitspreken.

Om bekendheid te geven aan het feit dat Tytsjerksteradiel Millennium Gemeente is zal tijdens de mondiale dag tegen de armoede (White Band Day) woensdag 17 oktober om 9.00 uur het eerste millenniumbord onder het plaatsnaambord van Oentsjerk worden geplaatst door wethouder Houkje Rijpstra en de vicevoorzitter van de gemeenteraad Sicco de Jong. Aansluitend is er gelegenheid een kopje “fair trade koffie� te drinken in het nabij gelegen Stania State.

Rondom 17 oktober zal de bekende klimaatfilm “An Inconvenient Truth� van Al Gore, met het bijbehorende lesmateriaal, aan de beide middelbare scholen in de gemeente worden aangeboden. Wethouder Houkje Rijpstra zal de eerste vrijdag 12 oktober om 11.30 uur aanbieden aan A. Haandrikman (directeur van Singelland Burgum). En vervolgens op dinsdag 23 oktober om 13.15 uur zal zij hetzelfde pakket aan de heer T.S. de Groot van het Liudger aanbieden.
Provincie:
Tag(s):