woensdag, 26. september 2007 - 12:16

‘Pasgeboren: niet storen!’

Utrecht

Maandag 1 oktober a.s. start de Wereld Borstvoeding Week 2007. Dit jaar staat het eerste contact tussen moeder en kind centraal. Met de slogan ‘Pasgeboren: niet storen!’ wordt onder de aandacht gebracht dat de baby tijd moet krijgen om bij te komen van de geboorte: ongestoord, bloot tegen moeders huid, afgedroogd en warm toegedekt. De eerste kennismaking moet in alle rust kunnen plaatsvinden.

Het eerste contact tussen ouders en de pasgeboren baby is van fundamenteel belang voor de hechting; of ouders er nu voor kiezen borstvoeding te geven of niet. De pasgeboren baby zal na een poosje de oogjes open doen, kijken en bewegen, kruipen, even rusten en als moeder het toelaat de borst ontdekken.

Naast aandacht voor de eerste kennismaking direct na een gewone bevalling, gaat deze week de aandacht vooral uit naar het eerste contact tussen moeder en kind bij een keizersnede. Bloot tegen moeders huid om bij te komen van de geboorte is na een keizersnede niet vanzelfsprekend.

Gezien het belang van huid-op-huidcontact, om de binding van moeder en kind te bevorderen, hebben de lactatiekundigen met medisch specialisten en medewerkers van de uitslaapkamer gesprekken gevoerd om het beleid te herzien. Het streven is om huid-op-huidcontact na een keizersnede zo snel mogelijk en dus al op de uitslaapkamer te laten plaatsvinden. Er kan dan volop geprofiteerd worden van het eerste uur na de geboorte waarbij de pasgeborene wakker en alert is en bijzonder ontvankelijk voor het eerste contact met zijn ouders.
Provincie:
Tag(s):