zaterdag, 24. november 2007 - 10:15

Afdekken voormalige stortplaats Hoeve Plantlust in Hoek

Hoek

Vrijdag hebben de heren Wiersma (milieugedeputeerde van de provincie Zeeland), Van Schaik (milieuwethouder van de gemeente Terneuzen) en De Graaf (dijkgraaf van waterschap Zeeuws-Vlaanderen) bij de voormalige stortplaats Hoeve Plantlust in Hoek ieder een kruiwagen schone grond gestort als eerste handeling voor het opnieuw afdekken van deze voormalige stortplaats.

Op de voormalige stortplaats in de Sluispolder wordt een nieuwe afdeklaag aangebracht, omdat de huidige afdeklaag is verontreinigd met zink, koper en lood. De werkzaamheden nemen twee tot drie jaar in beslag. Daarna kan het perceel worden beweid en als landbouwgrond worden gebruikt. De afdeklaag wordt één meter dik.

De provincie Zeeland is coördinator van dit project en laat de voorbereidende werkzaamheden voor het afdekken van de voormalige stortplaats uitvoeren door aannemingsbedrijf H4A Bouw en Infra bv. Een laag van 60 cm. afval van de stort wordt verplaatst naar de sloot en een lager deel van de voormalige stortplaats. Drainage wordt aangelegd aan de rand van het erf.

Ook treft de provincie Zeeland beschermende maatregelen voor de aanwezige steenuilen om het leefgebied niet te veel te verstoren.

De gemeente Terneuzen zal de locatie afdekken met circa 30.000 m³ grond die geschikt is als weiland- en landbouwgrond. Deze grond is afkomstig uit civieltechnische projecten van de gemeente Terneuzen.

Omdat de taluds van de bestaande tussenliggende waterloop uit stortmateriaal bestaan wordt door het waterschap Zeeuws-Vlaanderen als eigenaar de bestaande waterloop omgelegd om zo demping en sanering van de waterloop mogelijk te maken. Om meer berging in het gebied te creëren wordt één van de taluds natuurvriendelijk ingericht. Tevens wordt door het omleggen van de waterloop de ontwaterings- en bedrijfssituatie verbeterd.

De kosten van dit project worden gedekt door de provincie Zeeland, de gemeente Terneuzen en het waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Provincie:
Tag(s):