donderdag, 9. augustus 2007 - 13:39

Afronding winkelcentrum Urkerhard van start

Urk

De werkzaamheden voor de afronding van winkelcentrum Urkerhard starten aanstaande maandag. Met de bouw van een zogenaamde 3e fase wordt bijna 2.500 m2 aan winkelvoorzieningen toegevoegd aan dit winkelcentrum en worden ruim 50 woningen op de verdieping gerealiseerd. Na voltooiing van de werkzaamheden ontstaat een winkelgebied van ongeveer 10.000 m2 en een verbreding van het aanbod voor de consument. Zo is al bekend dat Hema, Shoeby Fashion, Ter Stal Kleding en The Phone House zich in de 3e fase gaan vestigen. Nadere informatie over andere ondernemers volgt de komende weken. De uitbreiding van het winkelvloeroppervlak is een enorme impuls voor het winkelcentrum Urkerhard.

In 1995 is een start gemaakt met bouw van de eerste fase van winkelcentrum Urkerhard door projectontwikkelaar Blauwhoed Vastgoed. In de periode 2001/2002 is onder verantwoordelijkheid van Prominent Vastgoed Ontwikkeling de 2e fase van dit winkelcentrum gerealiseerd. Eind 2003 sloten de gemeente Urk en Prominent Vastgoed Ontwikkeling een akkoord over de realisering van de afrondende 3e fase van dit winkelcentrum. Begin 2007 is nog een nadere overeenkomst gesloten voor de realisering van een drietal woonlagen boven de te realiseren winkelvoorzieningen.

Maandag 13 augustus aanstaande starten de werkzaamheden met de inrichting van de bouwplaats. De totale bouwwerkzaamheden nemen naar verwachting zo’n 16 maanden in beslag. De oplevering van de eerste winkels staat gepland in oktober 2008. In verband met de inrichting van het bouwterrein wordt de verkeerssituatie rond het winkelgebied gedurende de bouw van het 14 meter hoge complex gewijzigd. Aan de noordzijde van het winkelcentrum wordt tijdelijk een extra ontsluiting gemaakt. De ingang/uitgang aan de Ransuil wordt door middel van een noodweg tijdelijk alleen opengesteld voor inkomend verkeer. Voor het fietsverkeer langs de Ransuil wordt een omleidingroute ingesteld via de parkeerterreinen van het winkelcentrum.

Ter spreiding van het verkeer wordt een afscheiding gemaakt tussen de verschillende parkeerterreinen. Een klein deel van het parkeerterrein aan de zuidzijde wordt betrokken bij het benodigde bouwterrein. Ook wordt de zaterdagmarkt gedurende de bouwwerkzaamheden gedeeltelijk anders ingericht. Met deze maatregelen is getracht eventuele overlast als gevolg van de bouwwerkzaamheden tot een minimum te beperken en ook zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende belangen in het gebied.

Burgemeester Jaap Kroon spreekt in een reactie uit blij te zijn dat de afronding van het winkelcentrum nu echt van start gaat. “Met de realisering van de 3e fase van winkelcentrum Urkerhard krijgt Urk een winkelcentrum van formaat. De spoedige afronding is zowel in het belang van de bestaande ondernemers als ook van de lokale en regionale consument. Met de toevoeging van de nieuwe vestigers wordt een breed assortiment aan voorzieningen geboden voor winkelend publiek. Een prima ontwikkeling voor Urk�.
Provincie:
Tag(s):