woensdag, 27. juni 2007 - 9:01

AID neemt illegale netten en fuiken inbeslag

Almere

Afgelopen weken is door het Visststroperijteam IJsselmeer intensief gedregd naar illegaal uitgezette fuiken en netten. In totaal zijn er 66 fuiken, 200 meter netten, 300 meter hoekwant en 24 aalkisten uit het IJsselmeer en de randmeren gehaald. Het illegale vistuig is door het stroperijteam in beslag genomen.

Tegen 5 verdachten is proces-verbaal opgemaakt. Ook wordt de komende maanden door het team nog intensief gespoord naar illegaal vistuig op het IJsselmeer en de randmeren.

Het Visstroperijteam IJsselmeer is een samenwerkingsverband tussen de Algemene Inspectiedienst, het KLPD en de provincie Flevoland. De saneringregeling IJsselmeervisserij van het ministerie van LNV was de aanleiding voor de oprichting van het team in 2006. De vermindering van de beroepsvisserij zou kunnen leiden tot een toename van stroperij en illegale visserij. Met deze gezamenlijke aanpak hoopt dit stroperijteam de visstropers structureel en effectief aan te pakken en te ontmoedigen.
Provincie:
Tag(s):