woensdag, 12. september 2007 - 10:11

Akkoord over tarieven huisartsen

Groningen

Huisartsen, zorgverzekeraars en VWS zijn het eens over de huisartsentarieven voor 2008. Dinsdag hebben de partijen gesproken over de toekomst van de huisartsenzorg. In 2006, en waarschijnlijk ook in 2007, hebben huisartsen meer consulten en verrichtingen gedeclareerd dan partijen hadden verwacht.

Zorgverzekeraars hebben daardoor aanzienlijk meer uitgegeven aan huisartsenzorg dan geraamd. Partijen willen ervoor zorgen dat deze aannames vanaf 2008 beter aansluiten. Ze hebben afgesproken dat de maximumtarieven tot en met 2008 ongewijzigd blijven.

Om de positie van de eerste lijn en de huisartsenzorg te versterken moet de bekostigingsstructuur worden verbeterd. Het huidige systeem is soms ingewikkeld. Zo werkt het declaratiesysteem tussen huisartsen en verzekeraars nog niet optimaal. Ook moet de bekostigingsstructuur lokale initiatieven van huisartsen en zorgverzekeraars mogelijk maken.
Provincie:
Tag(s):