woensdag, 18. juli 2007 - 22:11

Akkoord verbetering Intensive Care-transport

Amsterdam

Het akkoord Intensive Care-transport dat woensdag is ondertekend, moet leiden tot een beter vervoer van IC-patiënten tussen ziekenhuizen. Dit moet tevens resulteren in een betere bezetting van IC-bedden. De afspraken gaan per 2008 in. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Afgesproken is dat er zes centra voor MICU-transport (Mobile Intensive Care Unit) komen. Daarmee wordt een landelijk dekkend netwerk beoogd. Deze centra zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van het MICU-transport in Nederland. Een MICU-centrum werkt hiervoor samen met een regionale ambulancevoorziening (RAV), die de beschikking heeft over een ambulance die speciaal is uitgerust voor het vervoer van IC-patiënten.

Het akkoord is het resultaat van de werkzaamheden van de Taskforce IC-Transport NL, die is opgezet naar aanleiding van het inspectierapport Intensieve zorgen uit september 2005.

Ondertekenaars zijn: zes universitair medische centra en zes regionale ambulancevoorzieningen, samen met Zorgverzekeraars Nederland, Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en het ministerie van VWS.
Provincie:
Tag(s):