dinsdag, 23. oktober 2007 - 13:16

Al 2.800 jongeren stuurden enquête in

Lelystad

Het grootschalig onderzoek dat uitgezet is onder 10.000 Lelystadse jongeren van 12 t/m 23 jaar heeft al 2.800 reacties opgeleverd. Daarmee heeft de gemeente al bijna de beoogde respons van 30% bereikt.

iPod en € 500,-

Jongeren hebben nog tot en met zondag 28 oktober de gelegenheid de enquête in te vullen. Daarvoor kunnen ze op de speciale website www.jong.lelystad.nl inloggen. Per brief hebben ze hiervoor een persoonlijke code toegestuurd gekregen. Jongeren die meedoen aan het onderzoek maken kans op het winnen van een iPod Video en op een geldbedrag van € 500,-.

Jeugdbeleid

Met de jongerenenquête wil de gemeente een beeld krijgen van wat er leeft onder jongeren en waar zij behoefte aan hebben. De uitkomsten van de enquête worden vertaald naar gemeentelijk beleid.

Uitreiking

Wethouder Albert Kok van jeugdbeleid zal zelf uit de enquêtes, die door de jongeren zijn ingevuld en opgestuurd, een prijswinnaar trekken en bekendmaken. De winnaars zullen op het stadhuis worden uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen.
Provincie:
Tag(s):