vrijdag, 11. mei 2007 - 9:12

Alcoholgebruik jeugd Groningen verontrustend

Marum

Eén op de acht jongeren drinkt meer dan 10 glazen alcohol op een weekenddag. Uit onderzoek van GGD Groningen blijkt dat het alcoholgebruik onder de jeugd in snel tempo verontrustende vormen heeft aangenomen. De gevolgen voor hun gezondheid zijn groot: verlies van concentratie en leervermogen. Op de langere termijn leverproblemen en depressie

Ouders hebben een belangrijke taak bij het voorkomen en beperken van deze schade. Zij kunnen het goede voorbeeld geven en samen met hun kinderen afspraken maken over alcoholgebruik.

Alcohol & opvoeding is het thema van de eerste van een serie van zeven ‘gezondheidsboodschappen’ die de Groninger gemeenten en GGD Groningen brengen in onder meer de huis-aan-huisbladen in de provincie, onder de titel ‘7even voor gezondheid’. De andere thema’s die de komende maanden aan bod komen zijn roken, seks, depressie, psychische problemen, eenzaamheid en overgewicht. In deze campagne ligt de nadruk op de mogelijkheden om iets aan de problemen te doen. De zeven thema’s zijn door de gemeenten gekozen op basis van de cijfers van de GGD. Het zijn de problemen die in de provincie Groningen zorgen voor de grootste gezondheidsschade maar waaraan ook veel valt te doen. In de ‘gezondheidsboodschappen’ worden daarom telkens ook adressen voor hulp en informatie vermeld.
Provincie:
Tag(s):