vrijdag, 15. juni 2007 - 14:55

Alerteringssysteem voor bedreigingen van terroristen

Zeeland

De Sector Zeehavens sluit aan op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (ATb). De sector Zeehavens start, net als al eerder de haven van Rotterdam Rijnmond, op het basisniveau. Het alerteringssysteem kent vier niveaus van oplopende dreiging: het basisniveau, lichte dreiging, matige dreiging en hoge dreiging.

In totaal zijn nu elf sectoren aangesloten op het ATb: de spoor-, drinkwater-, elektriciteit-, gas-, nucleaire, stads- en streekvervoer, burgerluchthaven, olie-, chemische en de financiële sector.

In samenwerking met de NCTb zal de sector Zeehavens, evenals de sectoren die al aangesloten zijn, oefeningen houden om de werking van het ATb binnen de sector te optimaliseren.

Het alerteringssysteem waarschuwt overheidsdiensten en bedrijfsleven bij toenemende dreiging, zodat beide snel maatregelen kunnen treffen. Al vanaf de start van het systeem was de haven van Rotterdam Rijnmond aangesloten. Daar is nu een sector van gemaakt waarbij alle zeehavens zijn aangesloten, daartoe behoren naast de haven van Rotterdam Rijnmond, Haven Amsterdam, de havens van Groningen, Den Helder, Harlingen, Dordrecht, Vlissingen, Terneuzen, Scheveningen en Moerdijk.

Vrijdag treedt ook de nieuwe Havenbeveiligingswet in werking. De Havenbeveiligingswet is van toepassing op havens waarin zich een havenfaciliteit bevindt en het begrip "haven" krijgt in de vernieuwde wet een ruimere strekking. Het omvat nu alle werken en voorzieningen ten behoeve van het commercieel vervoer over zee, zowel aan de zeezijde als aan de landzijde, terwijl de oude definitie van een haven alleen het zogenoemde schiphaven raakvlak omvatte.

De Havenbeveiligingswet kent voor beveiligingsmaatregelen een opschalingssystematiek die wereldwijd van toepassing is en bestaat uit de security levels 1, 2 en 3. Er is in het kader van het Alerteringssysteem een conversietabel gemaakt, waarbij het 'basisniveau' en 'lichte dreiging' overeenkomt met security level 1. De opschaling van security levels in het kader van de Havenbeveiligingswet, loopt nu geheel synchroon met de procedures van het alerteringssysteem.

Gelijktijdig met de sector Zeehavens zijn ook de sector Publieksevenementen, Hotels en de sector Tunnels en Waterkeringen aangesloten. Hiermee zijn alle 14 voorgenomen sectoren op het ATb aangesloten.
Provincie:
Tag(s):