vrijdag, 19. oktober 2007 - 19:48

Alkmaarse jongeren kunnen meedenken

Alkmaar

De gemeente Alkmaar hoort graag van jongeren zelf wat zij belangrijk vinden. Daarom gaat 22 oktober voor de vijfde keer de jongerenomnibus van start. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om het jeugdbeleid zo goed mogelijk af te stemmen op wat jongeren zelf willen. Het is dus heel belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren de enquête invullen.

De jongeren van 9 tot 21 jaar zijn opgedeeld in drie leeftijdsgroepen. Elke leeftijdsgroep krijgt een eigen vragenlijst. Veel onderwerpen komen in alle vragenlijsten aan bod, zoals lidmaatschap van sport- en vrijetijdsclubs, gebruik van de buitenruimte en behoefte aan speciale jongerenactiviteiten.

Rond begin december worden de eerste resultaten bekend. De leerlingen van de basisschool die hebben meegedaan, krijgen op school een A-4tje met de eerste resultaten uitgedeeld.
Als alle resultaten verder zijn geanalyseerd (circa mei 2008), zal een boekje verschijnen met de resultaten van het onderzoek. De resultaten worden gebruikt om het beleid van de gemeente (verder) vorm te geven of indien nodig bij te sturen.
Provincie:
Tag(s):