vrijdag, 17. augustus 2007 - 14:26

Almelo onderzoekt optie houtgestookte ketel voor zwembad

Almelo

De Provincie Overijssel heeft de Gemeente Almelo 6.000 euro subsidie toegekend voor onderzoek om een houtgestookte ketel toe te passen voor de verwarming van het zwembad. Doordat het verbranden van hout CO2-neutraal is, levert deze installatie geen extra CO2-uitstoot op, terwijl de brandstofkosten tegelijkertijd lager zijn. Dir heeft de gemeente Almelo bekendgemaakt.

Dit onderzoek maakt deel uit van het bredere onderzoek naar mogelijkheden om energiebesparende maatregelen te nemen bij het zwembad, de sporthal en ROC Erasmus. Het onderzoek wordt uitgevoerd door DWA installatie- en energieadvies uit Rijssen.

De subsidie dekt de helft van de onderzoekskosten. De Gemeente betaalt de andere € 6.000,- zelf uit het budget van het Klimaat Uitvoerings Programma. De houtgestookte ketel moet het zwemwater opwarmen. Daarnaast wordt geprobeerd de warmte van het zwemwater te gebruiken voor de verwarming van de school en de sporthal.

Uit het haalbaarheidsonderzoek moet blijken dat de ketel rendabel toepasbaar is en dat gegarandeerd kan worden dat de zwemmers en scholieren geen hinder ondervinden van de rook van de verbrander. Ook moet worden bekeken of snoeihout als brandstof geschikt is en of dit in voldoende mate verkrijgbaar is. De resultaten van het onderzoek worden in december verwacht.
Provincie:
Tag(s):