woensdag, 14. november 2007 - 22:45

Almere past begroting 2007 aan

Almere

Het college van Almere stelt de gemeenteraad een aantal technische wijzigingen voor in de Begroting 2007. Gedurende dit jaar heeft de gemeenteraad een aantal besluiten genomen die nog niet waren verwerkt in de gemeentebegroting. Dit heeft de gemeente Almere laten weten.

De wijzigingen zijn bijvoorbeeld de uitgestelde aan- of verkoop van gronden. Het betreft geen beleidswijzigingen. De technische wijzigingen zijn wel nodig om de rechtmatigheidsverklaring van de accountant te krijgen.

Hiervoor toetst de accountant of de uitgaven binnen de begroting blijven of door de raad zijn goedgekeurd. De begroting kan tot uiterlijk 31 december worden aangepast.
Provincie:
Tag(s):