donderdag, 22. november 2007 - 10:10

Amstelveners tevreden over woonomgeving

Amstelveen

Uit de Stadspeiling is naar voren gekomen dat inwoners van Amstelveen de gemeente waarderen om de prettige woonomgeving, de centrale ligging ten opzichte van andere steden en het vele groen. Als belangrijkste problemen noemt men de woningnood, overlast van Schiphol en de hoogte van gemeentelijke belastingen en heffingen.

De resultaten van het onderzoek worden momenteel verspreid en onder meer gebruikt voor beleidsontwikkeling en voor beleidsevaluatie.
De Stadspeiling is een tweejaarlijks enquêteonderzoek onder de bevolking van Amstelveen. In april 2007 zijn 5.500 inwoners van 18 jaar en ouder benaderd.

Inwoners die zijn aangeschreven, werden geselecteerd via een a-selecte steekproef uit het bevolkingsbestand en daarnaast is het digitale burgerpanel benaderd. 2.200 inwoners reageerden, dat betekent een responspercentage van 40%.
Provincie:
Tag(s):