woensdag, 11. april 2007 - 10:09

Amsterdam ‘plukt’ onderverhuurder

Amsterdam

Amsterdam heeft er een nieuw wapen bij in de strijd tegen illegale verhuur. Het gaat hierbij om het opleggen van boetes en het afromen van genoten winst. Aldus de gemeente.

De rechter heeft de afgelopen maanden drie vonnissen uitgesproken tegen huurders die hun woonruimte onrechtmatig doorverhuurden. De gemeente Amsterdam en de grote Amsterdamse verhuurders reageren verheugd. Zij verwachten dat het doorverhuren van een goedkope huurwoning een stuk onaantrekkelijker wordt nu er boetes opgelegd kunnen worden en financiële winst met terugwerkende kracht kan worden teruggevorderd.

De procedures werden aangespannen door drie woningcorporaties: Woningstichting Rochdale, Ymere en De Key. In een zaak van De Key moesten de huurders het hoogste
bedrag terugbetalen: € 13.500 voor twee huurders die samen een woning huurden van deze corporatie.

Tjeerd Herrema, wethouder Volkshuisvesting: “Onderhuur is een serieus probleem in Amsterdam en we pakken dat dus serieus aan. Financieel gewin is de belangrijkste
overweging bij het doorverhuren van een woning. Dat we de winst nu kunnen terugpakken, zal de prikkel om door te verhuren behoorlijk afzwakken. Zoals ik al eerder
heb gezegd: wie zijn woning doorverhuurt, krijgt daar spijt van.�

Tot voor kort werd bij geconstateerde onderhuurfraude de woning van de officiële huurder ontnomen en weer voor verhuur op de reguliere huurmarkt vrijgegeven. De gerechtelijke uitspraken laten zien dat ook financiële straffen mogelijk zijn. ‘Pluk de onderverhuurder’ zal nu een regulier instrument worden om het doorverhuren van een woning aan te pakken.

Woonfraude wordt in Amsterdam aangepakt door ‘Zoeklicht’, een publiekprivaat samenwerkingsverband tussen drie gemeentelijke diensten - Dienst Wonen (coördinator), Dienst Persoonsgegevens en Dienst Werk en Inkomen - en een groot aantal Amsterdamse verhuurders (verenigd in de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de Makelaarsvereniging Amsterdam en de Vereniging Vastgoed Belang). ‘Zoeklicht’ reageert op meldingen van omwonenden en onderzoekt actief bepaalde buurten en thema’s (bijvoorbeeld onderzoek naar de achtergebleven woning bij verhuizing van huur naar koop).

Naar schatting is er in 10% van alle sociale huurwoningen sprake van woonfraude. Het adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om ten onrechte een uitkering of subsidie te ontvangen.
Provincie:
Tag(s):