donderdag, 10. mei 2007 - 10:32

Amsterdam gaat uitstoot CO2 fors verminderen

Amsterdam

Het college van B&W heeft de ambitie om de uitstoot van kooldioxide in Amsterdam in 2025 met veertig procent te verminderen ten opzichte van 1990. In de Energievisie, die in het najaar verschijnt, worden de maatregelen om deze
klimaatdoelstelling te realiseren, uitgewerkt. Dit is besloten na de inspraak van bewoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven op het nieuwe milieubeleidsplan Amsterdam duurzaam aan de top.

Een forse CO2 reductie vraagt een maximale inspanning van gemeente, bedrijven en inwoners van Amsterdam. Alle collegeleden zullen vanuit hun eigen portefeuilles gaan
bijdragen aan het realiseren van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Op dit moment gebruikt de gemeente al uitsluitend groene stroom voor alle gebouwen, de trams en de openbare verlichting. Om de ambitie waar te kunnen maken zullen tal van maatregelen worden ingezet en geïntensiveerd. Zo staan er in het nieuwe milieubeleidsplan tal van acties om
energiebesparing door huishoudens en bedrijven te bevorderen. In samenwerking met bedrijven en corporaties zullen op grote schaal woningen beter worden geïsoleerd.
Restwarmte van de industrie wordt ingezet voor de (stads)verwarming van nieuwbouwwoningen. Het gebruik van energiezuinige voertuigen en duurzame energie
wordt gepromoot. De gemeentelijke organisatie zal in 2015 klimaatneutraal zijn.

De inzet van biomassa en ondergrondse opslag van kooldioxyde op termijn belangrijke technologieën voor de realisatie van deze doelstelling. Of en in welke vorm deze
technologieën toepasbaar zijn in Amsterdam, wordt uitgewerkt in de Energievisie.

Door tal van bedrijven en organisaties is aangeboden om mee te denken en mee te werken aan de realisatie van de doelstellingen. Bedrijven als Cisco en Nuon, maar ook
IVAM, Stichting Greenkey, het NME Centrum, de Amsterdamse woningbouwcorporaties en koepelorganisaties zoals de Ondernemingsvereniging Amsterdam en het Amsterdams
Steunpunt Wonen hebben aangegeven samen te willen werken. Het College van B&W stelt dat zeer op prijs. Alleen samen met bedrijven en organisaties is het mogelijk om de
ambities uit het Milieubeleidsplan te realiseren.

Op verzoek van Cisco Systems gaat Amsterdam deelnemen aan de kopgroep van het Clinton Global Initiative. Samen met Cisco, San Francisco en Seoel gaat Amsterdam
slimme ICT-technieken inzetten om CO2-emissie te reduceren. Dit worden voorbeeldprojecten voor steden wereldwijd.

Behalve de toevoeging van de klimaatdoelstelling voor de gehele stad, is het Milieubeleidsplan naar aanleiding van de inspraak op een aantal andere punten gewijzigd.
Provincie:
Tag(s):