woensdag, 10. oktober 2007 - 15:48

Amsterdam gaat verloedering aanpakken

Amsterdam

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om vanaf 2008 elk jaar € 7 miljoen extra uit te trekken om hardnekkige sociale en leefbaarheidsproblemen versneld aan te pakken. Zo worden de straat- en gezincoaches stadsbreed ingevoerd, moeten de slechtste scholen van Amsterdam snel worden verbeterd en komen er 14.000 Amsterdamse huishoudens meer in aanmerking voor een woonkostenbijdrage.

Amsterdam moet weer groen en leefbaar worden en het college investeert in totaal 20 miljoen in het groen van de stad. € 3 miljoen daarvan is gereserveerd voor extra parken in de wijken. De beeldbepalende plekken van de stad zoals het Leidseplein, het Museumplein en de Wibautstraat en omgeving worden aangepakt en opgeknapt.

Ook stelt het college in 2008 € 7 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van gebruik van de fiets, het openbaar vervoer en het autodelen.
De in het Programakkoord ‘Mensen maken Amsterdam’ geformuleerde ambities op het gebied van Armoede, Overlast, Luchtkwaliteit, Kinderen Eerst, Sociale Cohesie en Amsterdam Topstad vormen de basis van het collegebeleid. Voor volgend jaar wil het college daarbij een nieuwe ‘Agenda Uitvoering’ invoeren.

Dat is nodig om hardnekkige problemen versneld aan te pakken. Voor de ‘Agenda Uitvoering’ staan drie zaken centraal.
Allereerst wordt verder gebouwd aan bestaande activiteiten die hun nut hebben bewezen in plaats van weer nieuwe initiatieven te bedenken.

Ten tweede wil het college veel geld uittrekken voor de aanpak van sociale en leefbaarheidsproblemen. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat de armoede nauwelijks afneemt, dat 20% van de leerlingen niet meetelt voor de Cito-toets en dat de overlast op straat hardnekkig is. Naast de extra € 7 miljoen die hiervoor jaarlijks is uitgetrokken wordt in 2008 nog een incidentele impuls van ruim € 3 miljoen gegeven. Voor de wijkaanpak komt € 2,5 miljoen beschikbaar, naast de reguliere budgetten en het geld dat door minister Vogelaar is toegezegd.

Op de derde plaats moet Amsterdam een concurrerende, open en leefbare metropool worden. Een gezond en groen leefklimaat is daar een essentieel onderdeel van. Om dit te bereiken wordt fors geïnvesteerd in deze kwaliteiten van de stad. Het college trekt daarom € 8 miljoen uit voor de verbetering van het groen in en om Amsterdam. Daarbij komt er € 7 miljoen vrij voor de aanpak van mobiliteit en het openbaar vervoer, onder meer voor de aanleg van twee nieuwe P+R-terreinen, het gratis stallen van fietsen in gemeentelijke Lockerstallingen en het één jaar vergoeden van de abonnementskosten voor nieuwe autodelers.

De gemeenteraad moet het plan nog goedkeuren.
Provincie:
Tag(s):