dinsdag, 24. juli 2007 - 8:48

Amsterdam heeft geld nodig om problemen Jeugdzorg op te lossen

Amsterdam

Wethouder Buyne heeft een tweede brandbrief naar minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet gestuurd. De wethouder van Amsterdam die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg in de hoofdstad heeft structureel 13.8 miljoen euro nodig om de wachtlijsten in de jeugdzorg op te lossen. De Stadsregio heeft eerder in april en mei van dit jaar de minister geïnformeerd.

Afgelopen week werd bekend dat het ministerie voor 2007 slechts 3,3 miljoen incidenteel beschikbaar stelt voor de stadsregio Amsterdam en dat is slechts 22% van wat nodig is. Voor de duidelijkheid, het geld dat nu wordt gevraagd is nodig voor directe hulp aan kinderen en hun ouders.

De wethouder laat middels een persbericht weten dat er in de regio Amsterdam een structureel capaciteitstekort is én een toegenomen vraag naar jeugdzorg. Op dit moment staan meer dan 500 kinderen langer dan vier weken op een wachtlijst.

In 2/3 van de gevallen gaat het om kinderen met grote problemen waarbij uithuisplaatsing nodig is. In veel gevallen moeten die nu een ½ jaar wachten! Om dit alleen al op te lossen is, uitgaande van een maximale wachttijd van vier weken, 10 miljoen nodig, aldus de wethouder.

Extra geld is nodig voor lichte ambulante Jeugdzorg waarmee in een groot aantal gevallen kan worden voorkomen dat later gebruik moet worden gemaakt van duurdere vormen van zorg. Daarnaast is dringend extra opvang nodig voor kinderen die moeilijk ergens anders geplaatst kunnen worden en die nu na een lange wachttijd alleen geplaatst kunnen worden in opvanghuizen ver van huis in Gelderland en Limburg.

In de bijlage die de wethouder aan de minister heeft gezonden noemt ze tevens de wachttijden voor de jeugdzorg en dat kan oplopen tot een half jaar voordat er hulp wordt gegeven.
Provincie:
Tag(s):