dinsdag, 26. juni 2007 - 16:06

Amsterdam legt Connexxion boete op van € 175.000

Amsterdam

Amsterdam legt vervoerder Connexxion een boete van € 175.000 op door tekortkomingen bij het leerlingenvervoer. De gemeente wil niet dat kinderen en ouders de dupe worden van de slechte dienstverlening. Begin juni stuurde de gemeente Amsterdam al een waarschuwingsbrief naar Connexxion. Het vervoersbedrijf voldeed niet aan de gestelde eisen. Ook een herstelperiode heeft geen verandering in de prestaties opgeleverd.

Martin Verbeet, verantwoordelijke bestuurder namens de stadsdelen en voorzitter van het dagelijks bestuur van Oost/Watergraafsmeer, en wethouder Henna Buyne van Jeugd en Onderwijs nemen maatregelen naar aanleiding van de slechte prestatie van Connexxion.

Verbeet en Buyne maken zich ook zorgen over het leerlingenvervoer voor het komende schooljaar. De gemeente Amsterdam en de stadsdelen nemen het disfunctioneren van
Connexxion hoog op. Connexxion verzorgt het dagelijks vervoer van ongeveer 1800 leerlingen van huis naar
speciaal onderwijs. Het gaat om kinderen met leer-achterstanden, psychische problemen, lichamelijke of verstandelijke beperkingen. De kwetsbaarheid van deze groep is reden voor de gemeente Amsterdam om met krachtige maatregelen te komen. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat goed wordt gezorgd voor het welzijn en de veiligheid van hun kind.

De aanleiding voor de waarschuwingsbrief van begin juni was het slecht functionerende leerlingenvervoer en de manier waarop de ouders van de leerlingen werden bejegend als
zij een klacht indienden. Ook de interne communicatie liet erg te wensen over. Het vertrouwen in de kwaliteit van het leerlingenvervoer van Connexxion is hierdoor geschaad. Connexxion kreeg vijf werkdagen de tijd om bovengenoemde problemen op te lossen op straffe van een boete.

Onder druk van de gemeente Amsterdam heeft Connexxion inmiddels afspraken gemaakt met de Taxi Centrale Amsterdam. Dit bedrijf zal de kinderen die niet door Connexxion
Provincie:
Tag(s):