donderdag, 10. mei 2007 - 12:30

Amsterdam Noord kiest voor Bio diesel

Amsterdam

De gemeente Amsterdam investeert in een schoon eigen wagenpark. Veel grote gemeentelijke dieselwagens, zoals vuilniswagens en veeg- en spoelmachines, zijn onlangs voorzien van roetfilters. Stadsdeel Amsterdam-Noord start daarnaast met een proef met biodiesel. Vanaf vrijdag 11 mei rijden er drie veegmachines op biodiesel uit koolzaad.

Portefeuillehouder Openbare Ruimte, Harm-Jan van Schaik en Kees Diepeveen, portefeuillehouder Milieu, nemen hiervoor de speciaal geïnstalleerde biodieselpomp in gebruik.

Voor de dagelijkse schoonmaak van straten, pleinen, voet- en fietspaden zet stadsdeel Amsterdam-Noord verschillende soorten veegmachines in. Vanaf aanstaande vrijdag rijden er in het stadsdeel drie nieuwe RAVO veegwagens op biodiesel. Biodiesel is een plantaardige brandstof die is gemaakt van koolzaadolie (van de koolzaadplant, Brassica napus).

Het gebruik van biodiesel heeft een aantal gunstige effecten op het milieu; zowel bij het tegengaan van het klimaatprobleem als ook op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Bovendien zijn deze veegwagens voorzien van een roetfilter waardoor deze auto’s extra schoon zijn. Een aantal Nederlandse gemeenten ging

Amsterdam-Noord voor in de keuze voor biodiesel. Binnen Amsterdam is het stadsdeel het eerste dat overschakelt op deze plantaardige brandstof.

Voordelen biodiesel
Het rijden op biodiesel is beter voor het milieu omdat:
Er veel minder koolstofdioxide vrij komt, dit helpt bij het tegengaan van de klimaatsveranderingen.
Er komt minder fijn stof ( roet) vrij, dit komt de luchtkwaliteit ten goede.
Het overschakelen op biodiesel vergt geen grote aanpassingen aan de motor, zoals bij het gebruik van pure plantaardige olie.

De proef duurt vooralsnog een jaar. Iedere maand doen het stadsdeel, de leverancier van de veegwagens (RAVO), en de importeur van de motor (Landré Ruhaak) onderzoek naar de effecten van biodiesel op de motor. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek en de ontwikkelingen van biodiesel en andere schone brandstoffen, kiest het stadsdeel voor verlenging en eventuele uitbreiding van de pilot.
Provincie:
Tag(s):