woensdag, 20. juni 2007 - 9:24

Amsterdam opent op 2 juli Pardon-loket

Amsterdam

Amsterdam opent op 2 juli in de Zuiderkerk een loket voor Amsterdamse asielzoekers die mogelijk onder de Pardonregeling vallen. Zij kunnen zich daar melden bij het zogenaamde Pardon-loket, dat wordt bemand door Vluchtelingenwerk Amsterdam, ASKV/SV en de Raad van Kerken. De Pardonregeling geldt voor vreemdelingen die vóór 1 april 2001 een asielverzoek hebben ingediend en nu nog steeds in Nederland zijn. De Tweede Kamer heeft vorige week met de regeling ingestemd.

Amsterdam gaat met de opening van dit loket van start met de eerste fase van de uitvoering van de Pardonregeling. Zij werkt hierbij samen met Amsterdamse (vluchtelingen)-organisaties waarmee veel asielzoekers al bekend zijn. Door de betrokkenheid van deze instanties en de bekende centrale locatie Zuiderkerk is het voor veel personen een lage drempel om zich daar te melden.

De asielzoekers kunnen zich tot 1 oktober 2007 melden. Dit staat in het Plan van Aanpak Pardonregeling waarmee het college van B&W op 19 juni heeft ingestemd. Op dit moment is ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) begonnen met het toetsen van dossiers van de asielzoekers die bij de IND nog in behandeling zijn.
Provincie:
Tag(s):