vrijdag, 6. juli 2007 - 9:48

Amsterdam pakt illegale woning-bemiddelaars aan

Amsterdam

Dienst Wonen van de gemeente Amsterdam pakt momenteel consequent malafide woning- en kamerbemiddelingsbureaus aan. Negentig bemiddelaars die zonder de verplichte vergunning opereren zijn aangeschreven en gesommeerd hun activiteiten te staken op last van een dwangsom van € 40.000.

Bij twee bemiddelaars is de dwangsom inmiddels verbeurd. Naar schatting zijn op dit moment zo’n tweehonderd woningbemiddelaars zonder vergunning actief. Bij de ongeveer tachtig bureaus met een vergunning wordt onderzocht of ze nog aan de voorwaarden voldoen.

Wethouder Tjeerd Herrema (Volkshuisvesting): “Vanwege de krapte op de Amsterdamse woningmarkt zijn er veel woningbemiddelaars actief. De ervaring leert dat niet iedere bemiddelaar zich aan de regels houdt en dat is ontoelaatbaar. De regels zijn er immers ter bescherming van de woningzoekenden en dragen bij aan een juiste verdeling van de woonruimte in Amsterdam.�

Wie bemiddelt in woonruimte moet een vergunning hebben in Amsterdam, die kan worden aangevraagd bij Dienst Wonen. Daartoe moet onder meer een verklaring van goed gedrag worden overlegd. Een bureau met een vergunning moet voor de wettelijke huurprijs bemiddelen, mag niet meewerken aan illegale onderhuur en controleert of er voor de woning een huisvestingsvergunning noodzakelijk is.
Provincie:
Tag(s):