woensdag, 7. november 2007 - 15:39

Amsterdam start met belanghebbende vergunning voor taxi's

Amsterdam

Met ingang van 1 maart 2008 moeten taxichauffeurs beschikken over een zogenaamde belanghebbendenvergunning om toegang te krijgen tot de taxistandplaats bij het Centraal Station in Amsterdam. De gemeente gaat deze standplaats exclusief maken voor kwaliteitstaxi’s.

Verkeerswethouder Tjeerd Herrema wil met deze maatregel de situatie op de standplaats CS verbeteren en Amsterdammers en bezoekers daar een goede, betrouwbare taxi bieden. Herrema is van mening dat veel goede chauffeurs nu de standplaats CS mijden maar de gemeente wil juist op deze plek die hét visitekaartje van Amsterdam is goede en betrouwbare taxi’s hebben. Het college van B&W heeft op dinsdag 6 november met het Uitvoeringsprogramma ingestemd.

De belanghebbendenvergunning bestaat uit een papieren vergunningbewijs en een toegangspas waarmee de slagboom kan worden geopend. Iedere taxiondernemer kan de belanghebbendenvergunning aanvragen als hij of zij voldoet aan een aantal kwaliteitseisen. Dit zijn dezelfde eisen die ook waren opgenomen in het programma van eisen voor Amsterdamtaxi met uitzondering van de eenduidige uitstraling zoals de kleur en het daklicht.

De eisen bestaan uit drie punten. ten eerste moet het bedrijf in het bezit zijn van een TX-Keur. Dit landelijke kwaliteitskeurmerk voor taxi’s wordt uitgegeven door de Stichting TX-Keur normen 17020 of 45011( www.tx-keur.nl). ten tweede moet het voertuig niet ouder dan zes jaar zijn en diesels beschikken over een roetfilter (www.vrom.nl/roetfilters) en ten derde moet de chauffeur in het bezit zijn van de Amsterdamse taxiontheffing tram- en busbanen en stratenkennis (www.taxi.amsterdam.nl).

Een aantal taxiondernemers zal al aan deze eisen voldoen. Andere ondernemers worden van harte uitgenodigd - als zij na 1 maart 2008 gebruik willen maken van de standplaats bij het CS - de komende drie maanden te benutten om te voldoen aan de toegangseisen. Voor de één houdt dat in het laten inbouwen van een roetfilter, voor de ander wellicht het aanvragen van een TX-Keur.

De gemeente draagt tot maximaal € 350,- per chauffeur bij in de kosten die moeten worden gemaakt om te voldoen aan de eisen. Dit bedrag staat los van de subsidie die het Rijk geeft voor het plaatsen van een roetfilter.

Het Rijk is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van de taxibranche. Op 11 oktober jl. heeft staatssecretaris Tineke Huizinga toegezegd een pilot te willen houden om het gemeentebestuur meer mogelijkheden te geven om regulerend op te treden. Samen met het ministerie zal onderzocht worden of gemeenten over extra bevoegdheden moeten beschikken of dat andere instrumenten voor de hand liggen. Met de vergunning op het CS wordt hieraan direct invulling gegeven.
Provincie:
Tag(s):