vrijdag, 20. juli 2007 - 17:18

Amsterdam start procedure tegen Hells Angels

Amsterdam

Deze week heeft de gemeente gerechtelijke procedures gestart die betrekking hebben op het terrein aan de Wenckebachweg. De inzet is onder meer om illegaal gebruik van het terrein te beëindigen. De besluiten zijn een gevolg van de controleactie bij de Weespertrekvaart-Noord van 14 november 2006. De acties vloeien voort uit het beleid in Amsterdam om vrijplaatsen aan te pakken.

Op 14 november 2006 heeft de gemeente Amsterdam een grootschalige controleactie uitgevoerd op het bedrijventerrein aan de Weespervaart-Noord. In dit gebied heeft destijds een volledige inventarisatie plaats gevonden van zowel de activiteiten als de bewoning van het gebied. Daarnaast is ook gekeken of de bedrijven en gebruikers zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van milieu, bodembescherming, bouw, huur en belastingwetgeving houden. Daarbij zijn diverse overtredingen geconstateerd en processen-verbaal opgemaakt.

De drie procedures die nu zijn opgestart hebben betrekking op gebruikers van het perceel Wenckebachweg 13. De eerste procedure heeft betrekking op illegaal in gebruik genomen terrein door de gebruikers van de Hangout. In dit besluit is het verzoek opgenomen om de gebruikers van de Hangout te veroordelen om de percelen aan de Wenckebachweg te ontruimen. De tweede procedure heeft betrekking op het illegaal in gebruik genomen terrein door de Stichting Hell’s Angels Amsterdam. Ook hier wordt gevraagd om de percelen aan de Wnckebachweg te ontruimen.

In de derde procedure is het verzoek opgenomen om beslag te leggen op de opstallen Wenckebachweg 13 en de bankrekening van de stichting Hell’s Angels Amsterdam. Dit verzoek is ingediend omdat de Stichting de kosten die zijn voortgekomen uit asbestverwijdering naar aanleiding van een brand in het clubhuis, weigert te betalen.
Provincie:
Tag(s):