zondag, 23. december 2007 - 14:45

Amsterdam start proef met verwarmde terrassen

Amsterdam

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft afgelopen week ingestemd met de pilot terrasverwarming. De gemeente Amsterdam begint nu met de uitvoeringsmaatregelen. De pilot, die loopt van 1 januari 2008 tot 1 juni 2008, geldt voor een klein gebied van Stadsdeel Centrum waarin onder andere het Rembrandtplein en Leidseplein zijn opgenomen.

Op 22 januari 2007 heeft de Raad een motie van PvdA raadslid Van der Garde aangenomen waarin gesteld werd dat de ervaringen met winterterrassen in de deelnemende stadsdelen positief zijn, maar dat het jammer is voor ondernemers en klanten dat het niet mogelijk is om terrassen te verwarmen.

Er zal een pilot worden gehouden met verwarmde terrassen, zodat onderzocht kan worden of verwarmde terrassen zonder overlast en zoveel mogelijk CO2-neutraal kunnen worden geëxploiteerd. De proef met verwarmde terrassen gaat van start vanaf 1 januari 2008 en duurt tot 1 juni 2008.

Omdat de proef zoveel mogelijk CO2-neutraal uitgevoerd moet worden dienen gasgestookte stralingsbranders gebruikt te worden aan de gevel. Elektrische stralingsbranders aan de gevel zijn niet toegestaan en verwarmingspaddenstoelen evenmin. Aan de proef mogen alleen ondernemers meedoen die aan de voorwaarden voldoen.

Bovendien dienen deelnemers een bedrag van €50,- te storten op de rekening van de stichting Trees for Travel, de organisatie die klimaateffecten neutraliseert door middel van financiering van aanleg, herstel en behoud van bos. N.B. Als de pilot succesvol blijkt en de terrassen daarna verwarmd mogen blijven zal het meest klimaatvriendelijke type verwarming worden voorgeschreven door de gemeente.

Ondernemers worden geadviseerd hier bij de aanschaf van verwarmingsapparatuur voor de pilot rekening mee te houden. Eind mei 2008 worden de geregistreerde meldingen en klachten gedurende de pilotperiode geïnventariseerd. Mede op verzoek van stadsdeel Centrum worden de effecten op het woon- een leefklimaat én de effecten op het milieu onderzocht en geëvalueerd.
Provincie:
Tag(s):