maandag, 19. november 2007 - 9:58

Amsterdam wil snel meer woningen voor jongeren

Amsterdam

Gebrek aan goede woonruimte is bij een op de vijf jongeren de oorzaak van schooluitval. Ook voor andere jongeren is het steeds moeilijker om in Amsterdam een geschikte woning te vinden. In Amsterdam neemt het aantal jongeren de komende jaren bovendien flink toe, waardoor de problemen alleen maar zullen verergeren.

Daarom heeft wethouder Tjeerd Herrema 16 november zijn Uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting gepresenteerd: in 2010 moeten 4800 extra woonplekken voor Amsterdamse jongeren in de leeftijd tot 26 jaar zijn gecreëerd.

Behalve jongeren die geen woning kunnen vinden is er ook het probleem dat meer dan de helft van de grote gezinnen in Amsterdam een te kleine woning heeft, bij Turkse en Marokkaanse huishoudens is dat ongeveer driekwart. Zij wonen met meer dan vijf personen in een woning van minder dan 60 m². Vaak omdat de jongeren geen woning kunnen krijgen en dus noodgedwongen langer bij hun ouders blijven wonen.

Het Uitvoeringsplan Jongerenhuisvesting moet ervoor zorgen dat er de komende jaren 4800 woonplekken voor jongeren in Amsterdam bijkomen: ongeveer 2000 om de demografische groei van deze leeftijdsgroep te compenseren en 2800 voor jongeren die nog bij hun ouders wonen en te klein behuisd zijn. Ook jongeren met een zorgvraag die behoefte hebben aan begeleiding bij het wonen, zijn in deze ambitie opgenomen.

Voor de korte termijn (tot 2010) moet vooral worden ingezet op tijdelijke en semipermanente maatregelen (tijdelijke verhuur, ombouw kantoren, containerdorpen). Voor de langere termijn moeten meer structurele oplossingen voor de huisvestingsbehoefte worden gevonden. Dit kan door sloop- en renovatieplannen te wijzigen en zo kleine woningen te behouden, en door nieuwbouw te plegen.

De wethouder ontvouwde zijn plannen in het ISH-instituut. ISH is een opleiding voor theater en dans. Jongeren die de opleiding volgen krijgen door Far West tijdelijke huisvesting in de buurt aangeboden. Dit is een mooi voorbeeld van een succesvol samenwerkingsverband, waarbij wonen een van de schakels is.
Provincie:
Tag(s):