vrijdag, 23. februari 2007 - 15:19

Amsterdam wil uitbreiding 80 kilometer zone

Amsterdam

De Amsterdamse wethouder van Milieu Marijke Vos, wil uitbreiding van de 80 kilometer zone in Amsterdam. Dit maakt de gemeente vrijdag bekend.

De concentraties fijn stof (PM10 en PM1), gemeten door de GGD langs de snelweg de ring A10 West, zijn sinds het invoeren van de rijksmaatregel op 1 november 2005 gedaald met gemiddeld vijf en zeven procent. Één bestanddeel van fijn stof, wat voor een groot deel uit dieselroet bestaat, is met elf procent afgenomen. Een groot deel van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging wordt aan fijn stof en dieselroet toegeschreven.

Amsterdam gaat bij het Rijk op aandringen om een uitbreiding van de 80 kilometer-zone mogelijk te maken. Uit onderzoek in het kader van het project ‘Fileproof’ blijkt bovendien dat de doorstroming ook Verbetert�.

De GGD Amsterdam meet sinds de jaren ‘90 schadelijke stoffen in de buitenlucht, zoals fijn stof en stikstofdioxide. Dit gebeurt op vaste meetplaatsen met geautomatiseerde meetapparatuur. Een van de meetpunten staat pal langs het 80 km traject op de ringweg A10 West. De meetresultaten zijn sinds de invoering van de maatregel vergeleken met die van de voorafgaande jaren.

De 80 km maatregel is door het Rijk ingevoerd op vier trajecten met luchtkwaliteitsproblemen nabij de grote steden, waaronder Amsterdam. De maatregel past in de plannen van Amsterdam om met ruim vijftig acties de luchtkwaliteit te verbeteren.
Provincie:
Tag(s):