zaterdag, 22. september 2007 - 8:33

Amsterdamse fietsers ergeren zich

Amsterdam

Volgens het Trendrapport Amsterdamse Binnenstad 2006-2007 voelt de binnenstadbewoner zich behoorlijk veilig. Dat werd deze week bekend gemaakt. Ondanks enkele minder veilige buurten en hoge cijfers als het gaat om het aantal aangiften zijn de meeste veiligheidsresultaten ten opzichte van 2003 sterk verbeterd.

Het percentage bewoners dat de evenementen waardeert, is gedaald van 63 in 2004 naar 55 procent in 2007. Het aantal auto's is de afgelopen decennia sterk gedaald. Voor het aantal fietsers geldt juist het tegenovergestelde: dit is de afgelopen twee jaar met maar liefst 14% toegenomen.

Het gebrek aan fietsrekken en fietsenstallingen staat na straatvuil, opengebroken straten en hondenpoep, op nummer 4 op de lijst van meest genoemde ergernissen over de openbare ruimte, en is hiermee een nieuwe stijger op de lijst.
Provincie:
Tag(s):