woensdag, 26. september 2007 - 22:51

Amsterdamse onderwijs moet beter

Amsterdam

De Amsterdamse wethouder Buyne van onderwijs heeft de schoolbesturen en stadsdelen opgeroepen om te werken aan verdere kwaliteitsverbetering van het Amsterdamse onderwijs. Vooral scholen in achterstandswijken hebben het steeds moeilijker om leerlingen tot een minimaal niveau op te leiden.

Wethouder Buyne deed de oproep afgelopen maandag op een op door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over de kwaliteit van het onderwijs. De wethouder is van mening dat de kans dat talenten van leerlingen onbenut blijven te groot is. Teveel kinderen verlaten de basisschool met een achterstand.

Schoolbesturen, stadsdeelbestuurders en de gemeente Amsterdam bespraken maandagavond 24 september welke maatregelen betrokken partijen verder kunnen nemen om de kwaliteit op scholen te verbeteren. De wens voor een gezamenlijke aanpak van schoolbesturen, OCW en onderwijsinspectie, centrale stad en stadsdelen werd door alle aanwezigen ondersteund.

Inzet van alle partijen was dat alle aandacht moet gaan naar die leerlingen met een onderwijsachterstand. Het gaat om de talenten van kinderen en jongeren. Partijen onderschreven dat het feit dat op een aantal scholen de kwaliteit onder de maat is en sommige scholen niet goed functioneren.

Naast de door de inspectie zwakke en risico scholen is er ook gesproken over scholen die op grond van b.v. lagere citoresultaten en het percentage zorgleerlingen extra ondersteuning nodig hebben. De schoolbesturen hebben toegezegd binnen zes weken met een actieplan te komen voor scholen die naar hun mening extra ondersteuning nodig hebben.
Provincie:
Tag(s):