woensdag, 3. oktober 2007 - 10:45

'Amsterdamse stem niet zuiver'

Amsterdam

Tijdens de verkiezingen in maart en november van 2006 is op de Amsterdamse stembureaus de stemprocedure op verschillende manieren en ook in strijd met de Kieswet uitgevoerd. Dat concludeerde de Gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam woensdag.

Deze schrijft voor dat kiezers niet geholpen mogen worden bij het uitbrengen van hun stem. Dit gebeurde zeer regelmatig wel.

De Gemeentelijke Ombudsman voerde een stadsbreed onderzoek uit naar misstanden bij de verkiezingen in maart (Gemeenteraad) en november (Tweede Kamer) 2006. Hij deed dat op verzoek van de Gemeenteraad, naar aanleiding van een eerder onderzoek naar geconstateerde misstanden bij de verkiezingen van maart 2006 in het stadsdeel Bos en Lommer. Het onderzoek bestond uit een enquête onder stembureauvoorzitters van de overige stadsdelen naar het verloop van de verkiezingen op hun bureau. Het werd uitgevoerd in samenwerking met de Dienst Onderzoek en Statistiek. Van de 460 voorzitters vulden 270 een enquête in.

De problemen deden zich met name voor bij kiezers die de Nederlandse taal niet machtig waren. Zij begrepen of accepteerden vaak niet dat ze geen begeleiding mochten krijgen bij het uitbrengen van de stem. Ze hadden er wel op gerekend, gezien het grote aantal van hen dat begeleiding had meegenomen of ter plekke gebruik wilde maken van de volmachtregeling. Die laatste is bedoeld voor mensen die hun stem uit willen brengen, maar op de verkiezingsdag niet in staat zijn op het stembureau te verschijnen. Sommige bureaus stonden wel toe dat zo´n machtiging ter plekke werd getekend, andere weer niet.

Vorige week nog presenteerde de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces, onder voorzitterschap van de heer Korthals Altes, haar bevindingen aan het kabinet. In dat advies staat het belang van uniformiteit bij de uitvoering van de Kieswet centraal. Stemmen in het stemlokaal moet volgens de commissie de hoofdvorm van stemmen blijven. Om family voting tegen te gaan, moet via voorlichting het strikt persoonlijke karakter van het stemrecht onderstreept worden.
Provincie:
Tag(s):