maandag, 16. juli 2007 - 11:01

Anderhalf procent Nederlanders betaalt zorgpremie niet

Groningen

Anderhalf procent van de Nederlandse volwassenen had op 31 december 2006 al meer dan een half jaar geen premie betaald voor de zorgverzekering, terwijl ze wel een verzekering hebben afgesloten. Dit komt neer op 190 duizend wanbetalers. Ontvangers van een uitkering, eenoudergezinnen, ongehuwde stellen met kinderen en allochtonen zijn relatief vaak wanbetaler. Door de wanbetalers wordt maandelijks ongeveer 17 miljoen euro aan premies niet betaald.

Sinds 1 januari 2006 is bijna elke Nederlander verplicht zich te verzekeren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Op 31 december 2006 waren er, gebaseerd op opgave van de verzekeraars 190 duizend mensen met een basisverzekering die minimaal zes maanden geen premie hebben betaald. Dat is 1,5 procent van de volwassen bevolking.

Het aantal van 190 duizend wanbetalers ligt lager dan het eerder door de verzekeraars gerapporteerde aantal van 240 duizend wanbetalers op 1 januari 2007. Het lagere aantal is toe te schrijven aan het feit dat alleen inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan in een gemeente in Nederland zijn meegeteld. Daarnaast hebben de zorgverzekeraars hun registraties opgeschoond en zijn er verzekerden die ondertussen wél hun premie hebben betaald.

Wanbetalers zijn er bij alle bevolkingsgroepen, maar niet in dezelfde mate. Van de personen met een bijstandsuitkering had 4,5 procent de zorgverzekeringspremie minstens een half jaar niet betaald. Dat is drie keer zo veel als het gemiddelde van alle Nederlanders. Personen met een werkloosheidsuitkering zijn ruim twee keer zo vaak als gemiddeld wanbetaler. Van de 190 duizend wanbetalers heeft ongeveer 40 duizend een uitkering.
Categorie:
Tag(s):