vrijdag, 13. april 2007 - 16:57

Anders betalen voor parkeren in de Apeldoornse binnenstad

Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn, de wijkraad Centrum en de ondernemersverenigingen BOA en BKA hebben samen een plan bedacht om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Opzet van het plan “Anders betalen voor parkeren� is om het onaantrekkelijk te maken de wegen in de binnenstad louter als doorgaande route te gebruiken.

Onderzoek wijst namelijk uit dat maar de helft van het autoverkeer een relatie met de binnenstad heeft. De andere helft rijdt er slechts doorheen. De automoblisten die wél in de binnenstad moeten zijn (wonen, werken, winkelen) worden in staat gesteld het parkeergeld op een eenvoudige wijze te betalen. Voor de groep die de wegen in de binnenstad als doorgaande route gebruikt is er een financiële prikkel om een andere route te kiezen (ring).

Uitvoering van het plan is technisch mogelijk door middel van kentekenregistratie. Camera’s aan de rand van de binnenstad registreren het inkomende en uitgaande verkeer. Op basis van de tijd tussen binnenkomst en vertrek wordt een parkeertarief bepaald. Parkeren wordt in de nieuwe opzet via dit systeem verrekend en niet meer via de parkeerautomaten. Doorgaand verkeer betaalt een vast bedrag. Het altenatief: de routes langs de binnenstad blijven gratis.

Gemeente, binnenstadbewoners en ondernemers gaan nu onderzoeken of dit plan past binnen de huidige en toekomstige regelgeving en de plannen van kabinet. De eerste focus heeft gelegen op het genereren van draagvlak onder direct betrokkenen (bewoners en bedrijven). Ook worden belanghebbenden en belangstellenden met nadruk uitgenodigd om te reageren op dit plan. Dat kan via de gemeentelijke website (www.apeldoorn.nl).

Via deze site kan ook een folder over het plan worden aangevraagd. Eerst na uitvoerige consultatie van alle belanghebbenden en belangstellenden worden knopen doorgehakt. Bedoeling is wel om dit nog dit jaar te doen.
B. en W., de binnenstadbewoners en de ondernemersvereniging denken met dit plan de bereikbaarheid van de binnenstad substantieel te kunnen verbeteren. Genoemde partijen vinden dat het mes aan meerdere kanten snijdt.

Automobilisten die echt iets te zoeken hebben in de binnenstad gaan er op vooruit. Automobilisten die de binnenstad als doorgaande route kunnen kiezen. Of de gratis ringweg gebruiken of betalen.
Provincie:
Tag(s):