donderdag, 29. november 2007 - 22:33

AOb steunt actie van Laks

Utrecht

De manifestatie van het Laks, die vrijdag in Amsterdam zal worden gehouden, wordt ondersteund door de Algemene Onderwijsbond (AOb). De AOb vraagt schooldirecties en onderwijspersoneel leerlingen de gelegenheid te geven naar Amsterdam te gaan voor de manifestatie op het Museumplein.

Inzet van de protestactie is een verdere verlaging van de 1040 uren norm naar 960 uur. Daarnaast wil de AOb dat leerlingen die niet naar Amsterdam gaan de gelegenheid hebben op school de uitzending samen met onderwijspersoneel te volgen. De AOb zal ook spreken op de manifestatie, zo maakte ze vandaag bekend.

De AOb steunt de oproep van het Laks voor een verlaging van de strikte urennorm van 1040 uur. Het verzinnen van nutteloze onderwijsuren voor de leerlingen en een vergroting van de werkdruk van de leraren - want de extra uren komen neer op de schouders van de zittende docenten - dat zijn ontwikkelingen die de starre politieke norm van 1040 uur onderwijstijd hebben veroorzaakt. De AOb is wel voor een duidelijke norm van onderwijstijd. Een bandbreedte van 960 tot 1040 uur geeft de scholen de ruimte om intensief en kwalitatief onderwijs aan te bieden. De hoge werkdruk van leraren moet significant omlaag. Doordat er te weinig tijd is voor goede voorbereiding, nawerk of nascholing is de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. De AOb eist tijd voor kwaliteit.
Provincie:
Tag(s):