donderdag, 13. september 2007 - 15:05

Apeldoorn steunt millenniumdoelen

Apeldoorn

Het college van burgemeester en wethouders geeft gehoor aan de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de millenniumdoelen te steunen die tijdens de ’Millennium Top’ van de Verenigde Naties in 2000 zijn besproken.

Om deze steun uit te dragen zal er een speciaal millenniumbord geplaatst worden onder alle plaatsnaamborden. Het eerste bord wordt zaterdag15 september geplaatst door wethouder Paul Blokhuis.

Apeldoorn wil als gemeente een bijdrage leveren aan de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Dit doet zij door een duurzaam inkoopbeleid te hanteren, te investeren in duurzame energie en kennis over te dragen aan lokale besturen van andere landen (bijvoorbeeld wederopbouw in Banda Aceh).

De doelstellingen van de VN zijn: het bestrijden van armoede, gelijke rechten voor man en vrouw, verbeteren van onderwijs, beter leefklimaat en een goede prijs voor producten uit ontwikkelingslanden door onder andere het kopen van bijvoorbeeld ’Fair trade’-producten.
Provincie:
Tag(s):