vrijdag, 6. juli 2007 - 17:30

APK frequentie verlaagd

Groningen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat besloten de APK frequentie voor personenauto’s en lichte bestelauto’s die rijden op benzine, te verlagen naar intervallen van één maal vier jaar, vervolgens twee maal per twee jaar en na acht jaar jaarlijks. Dus 4-2-2-1-1. De regeling gaat in op 1 januari 2008 en geldt voor auto’s vanaf bouwjaar 2005.

Voor auto’s die op diesel of LPG rijden blijft, vanwege de verkeersveiligheid en het milieu, de huidige frequentie gehandhaafd. Dus 3-1-1.

Met deze beslissing volgt de ministerraad de lijn van het Europese onderzoek. Dit onderzoek doet geen uitspraken over de ideale APK frequentie maar adviseert wel dat auto’s van acht jaar en ouder jaarlijks een APK-keuring moeten ondergaan.

De verlaging van de APK frequentie betekent een verlichting van de administratieve lasten voor burgers van 1 miljoen uren en 23 miljoen euro en voor bedrijven van 7,4 euro miljoen euro.
Categorie:
Tag(s):