vrijdag, 21. september 2007 - 8:29

Arbeidsinspectie controleert afvalbedrijven

Den Haag

De komende maanden onderzoekt de Arbeidsinspectie de veiligheid en gezondheid van de werknemers in afvalverwerkende bedrijven. Daar gebeuren naar verhouding namelijk veel ernstige ongelukken waarbij werknemers zijn betrokken.

De inspecteurs kijken onder meer naar valgevaar, het risico op aanrijdingen met shovels en vrachtwagens, de veiligheid van machines en de bescherming tegen lawaai en gevaarlijke stoffen.

Stortplaatsen, verbrandingsinstallaties en composteerbedrijven kunnen een bezoek verwachten van de Arbeidsinspectie. De afgelopen vijf jaar heeft de Arbeidsinspectie veertig meldingen gekregen van ernstige ongevallen. Vaak hielden de slachtoffers er blijvend letsel aan over. In de top vier van risico’s staan: vallen van trappen, containers en daken van afvalverwerkingsinstallaties, beknelling tussen containers, persinstallaties en transportbanden, gewond raken door vallend afval of door aanrijdingen met shovels, kranen en vrachtwagens.

Behalve naar de veiligheid van de werkplek controleren de inspecteurs de bescherming van werknemers tegen micro-organismen die worden gebruikt bij het omzetten van gft-afval in compost en tegen de uitlaatgassen van dieselmotoren (die zijn kankerverwekkend). Ook langdurige blootstelling aan lawaai is een inspectieonderwerp.
Provincie:
Tag(s):