zaterdag, 25. augustus 2007 - 21:48

Archeologen stuiten op waltoren van 700 jaar oud

Deventer

Archeologie Deventer heeft donderdag 23 augustus een bijzondere waltoren blootgelegd ter hoogte van de bocht in de Walstraat in het Bergkwartier van Deventer. Het gaat om een toren van de binnenste stadsmuur, gemetseld uit tufsteen. Dit heeft de gemeente Deventer bekendgemaakt.

De halfronde toren was 1,2 meter dik, had vermoedelijk een diameter van 7 meter, bezat een schietgat en verdedigde de oostflank van het Bergkwartier. In tegenstelling tot torens van baksteen, zijn dergelijke uit vulkanisch gesteente torens zeer zeldzaam. De ouderdom wordt geschat op ongeveer 700 jaar.

De opgraving gaat vooraf aan het maken van een doorgang tussen De Boreel en het historische Bergkwartier, die op 27 september open gaat. Hiervoor is vorige week het pand Walstraat 123 gesloopt. Op historische en archeologische gronden werden hier al torens vermoed. In 2004 werd aan de buitenste stadsmuur al een rest van een grote baksteen toren teruggevonden. Deze laat 14de-eeuwse toren was in de 80-jarige oorlog al kapot geschoten en lag op 8 meter buiten de nu opgegraven toren.

Kwaliteit van de toren
De nu gevonden toren is ongeveer 100 jaar ouder en ligt op 10 meter uit de gevel van de scherpe bocht in de Walstraat. In tegenstelling tot alle bekende torens in het Bergkwartier is deze van tufsteen. Tufsteen is een gesteente van samengeperst vulkanisch as gedolven in de Eifel in Duitsland, dat in de middeleeuwen veel werd gebruikt om kerken van te bouwen.

Dit tufsteen komt vermoedelijk uit een ander bouwwerk en is rond 1300-1325 opnieuw toegepast. Het is vanaf 70 cm onder de huidige straat zeer goed bewaard gebleven. De toren kende een schietgat, gericht op het oosten. Hoe diep de toren is gefundeerd, zal moeten blijken uit nader onderzoek.

Aan één zijde van de toren ligt nog een stuk baksteen muurwerk van de binnenste stadsmuur, gemetseld uit kloostermoppen. Een dergelijke constructie is normaal voor deze muur, maar resten ervan zijn tamelijk zeldzaam in de stad. De resten van de toren en de stadmuur zijn van monumentaal belang en worden behouden.

Verder onderzoek
In de week van 3 september vindt nog nader onderzoek plaats. Dat is nodig om de muur goed te kunnen documenteren. Als dat is gedaan, worden de resten van de toren weer zorgvuldig afgedekt. Daarna kan dan het tijdelijke voetpad van de Houtmarkt (Boreelterrein) naar de Walstraat erover worden gelegd. In de definitieve bebouwing en bestrating van het gebied Houtmarkt / doorsteek Walstraat, krijgen de resten op een of andere wijze een goede inpassing in de plannen.

Het terrein is nu niet toegankelijk voor publiek. Er wordt naar gestreefd om op zaterdag 8 september, Open Monumentendag, de resten te tonen aan alle geïnteresseerden.
Provincie:
Tag(s):