woensdag, 25. juli 2007 - 21:23

Archeologisch onderzoek in bouwgebied Kampershoek-Noord

Weert

In het akkergebied ten noorden van de Ringbaan-Noord in Weert wordt 13 augustus gestart met archeologische opgravingen in planfase 1 van het te ontwikkelen bedrijventerrein Kampershoek-Noord. Vorig jaar vond in het plangebied een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats. Hieruit bleek dat delen van het gebied archeologisch waardevolle vindplaatsen herbergen die voorafgaand aan de bouw van het nieuwe bedrijventerrein moeten worden onderzocht, zo meldt de gemeente.

Zeven archeologische vindplaatsen met een totale omvang van ruim 4 hectare worden opgegraven. Het gaat hierbij om twee grafvelden uit de Vroege en Late IJzertijd en nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd, de Vroege Middeleeuwen en de Volle Middeleeuwen. Het archeologisch onderzoek wordt in opdracht van de gemeente Weert uitgevoerd door een team van archeologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De opgravingswerkzaamheden nemen ongeveer 20 weken in beslag, tot begin 2008. Mede afhankelijk van eventuele waardevolle archeologische vondsten, is de planning om in maart 2008 de grond bouwrijp op te leveren.
Provincie:
Tag(s):