maandag, 17. september 2007 - 20:38

Architect presenteert tekeningen Châteauhotel Coevorden

Coevorden

Het college van B&W van de gemeente Coevorden heeft een voorlopig besluit genomen over de erfpachtovereenkomst en de koopovereenkomst van het Châteauhotel Kasteel Coevorden. Wijland Beheer krijgt het Kasteel in erfpacht en koopt het voormalige Gouverneurshuis en De Vlijt. Het streven is om de drie panden voor het eind van dit jaar over te dragen aan Wijland Beheer.

Tijdens de raadscommissievergadering van maandagavond presenteerde B+O architecten namens Wijland Beheer de eerste tekeningen van het Châteauhotel.

Eerder al tekenden de gemeente Coevorden en Jos Wijland, eigenaar van Châteauhotel De Havixhorst, een intentie- en ontwikkelovereenkomst over het Châteauhotel. De ontwikkelovereenkomst met Wijland Beheer is in de raadsvergadering van december 2006 aan de orde geweest. In deze raadsvergadering is de gemeenteraad in grote meerderheid akkoord gegaan met deze ontwikkelovereenkomst. Het gemeentebestuur legt de raad nu de erfpachtovereenkomst voor het Kasteel en de verkoopovereenkomsten voor het Gouverneurshuis en De Vlijt voor. In de overeenkomsten is uitdrukkelijk rekening gehouden met de openbare toegankelijkheid, de gemeenschapsfunctie en het duurzaam behoud en beheer van de gebouwen. Hierbij is zo veel mogelijk rekening gehouden met de belangen van de gemeente en die van Wijland Beheer.

"Omdat het hier een besluit betreft met ingrijpende gevolgen, leggen wij ons voorgenomen besluit nu aan de gemeenteraad voor. Hierdoor kan de gemeenteraad haar zienswijzen en bedenkingen aan ons kenbaar maken", aldus burgemeester Bert Bouwmeester. De heer Wijland heeft het plan om in het centrum van de stad Coevorden een Châteauhotel te realiseren. "Het plan richt zich op het leveren van hoogwaardige culturele en gastronomische diensten met landelijke allure en geeft daarmee een grote kwaliteitsimpuls aan de Coevorder binnenstad. De plannen van Châteauhotel Kasteel Coevorden zijn ook een versterking van de doelstellingen van ons ingrijpende stadsvernieuwingsproject", aldus burgemeester Bouwmeester.

Na de ontwikkelovereenkomst en het advies van de gemeenteraad komen beide partijen nu tot voorlopige overeenstemming over de voorwaarden van de verkoop en erfpacht van de drie panden. Enkele voorwaarden zijn dat het openbare karakter van het Kasteel alsmede de gemeenschapsfuncties zoals huwelijksvoltrekkingen gewaarborgd blijven en dat het kasteel duurzaam in eigendom blijft van de gemeente Coevorden.

Wijland Beheer is met de voorbereidingen gestart voor het ontwerp van het concept. Het plan richt zich op het realiseren van een cultuur- en gastronomiekasteel met landelijke allure waarbij originaliteit in cultuur, gastronomie en gastvrijheid centraal. In de afgelopen maanden is Wijland Beheer onder andere aan de slag gegaan met de architectonische en bouwkundige aanpassing van de gebouwen, uitwerking openbare en culturele functie van het Kasteel en de directe omgeving.

Tijdens de raadscommissievergadering van maandagavond presenteerde B+O architecten namens Wijland Beheer de eerste tekeningen van het Châteauhotel. Het voormalige Gouverneurshuis wordt in oude glorie teruggebracht. In Het Kasteel zal straks niet alleen de begane grond benut worden. Ook de kelder, de eerste verdieping en de zolder krijgen een functie zodat het rijksmonument optimaal benut kan worden. In De Vlijt worden niet alleen unieke hotelkamers gerealiseerd. In de kelder van De Vlijt zal een wellnesscentrum verrijzen. Het doel is om het Châteauhotel Kasteel Coevorden in de zomer 2009 te openen.
Provincie:
Tag(s):