vrijdag, 16. februari 2007 - 9:41

Arentschool een afspiegeling van de wijk

Rotterdam

Ouders in Kralingen willen dat basisschool de Arentschool een afspiegeling gaat vormen van de wijk. Hiervoor hebben ze zich verenigd in de Vereniging Ouder Initiatief Arentschool Kralingen (VIAk). Zij tekenen vrijdag een convenant met wethouder Leonard Geluk en het schoolbestuur Vereniging Protestants Christelijke Scholen (VPCS).

Doel van het convenant is om de Arentschool een afspiegeling te laten vormen van de wijk. De school krijgt hiervoor gescheiden wachtlijsten (kansrijk en kansarm) om zo gemengd te worden. Naar verwachting kan in september 2007 de eerste gemengde kleuterklas van start gaan.

Jeugdwethouder Leonard Geluk vindt het initiatief een uitstekend voorbeeld van de manier waarop ouders en school samen een school gemengd kunnen maken. Rotterdam steunt en stimuleert het ontstaan van gemengde scholen. Kinderen en ouders van verschillende achtergronden leren elkaar zo kennen en respecteren. JOS ondersteunt ouderinitiatieven met de website www.eenschooldichtbij.nl.

Het ondersteunen van ouderinitiatieven is een van de vijf maatregelen die het gemeentebestuur neemt om integratie op school te bevorderen. De andere vier zijn: mogelijk maken van dubbele wachtlijsten, bevorderen van vriendschapsrelaties tussen witte en zwarte scholen, monitoren van ‘verkleuring’ van scholen, en realiseren van gemengde scholen in herstructureringsgebieden.
Provincie:
Tag(s):