woensdag, 14. november 2007 - 10:44

Asbest in de berm nabij Wirdum

Leeuwarden

Tussen het spoor en de snelweg A32 nabij Wirdum zijn stukjes asbest gevonden in de berm van een doodlopende weg. De gemeente heeft de desbetreffende plaats uit voorzorg afgezet met een waarschuwingslint. Dat is gedaan om te voorkomen dat gebruikers van het pad onbewust met het asbest in aanraking komen. Gezien de vindplaats en de geschatte aard en de omvang van de vondst worden geen gezondheidsrisico’s verwacht.

Donderdag wordt een veldonderzoek uitgevoerd om vast te stellen om hoeveel asbest het gaat en of het wellicht ook in de bodem zit. Het zichtbare asbest wordt gelijk verwijderd. Of er meer maatregelen nodig zijn zal het onderzoek moeten uitwijzen. De gemeente onderneemt actie in nauw overleg met de GGD.
Provincie:
Tag(s):