woensdag, 8. augustus 2007 - 7:21

Asielzoekerscentrum Amsterdam Noord blijft langer open

Amsterdam

Het Asielzoekerscentrum Amsterdam-Noord kan nog tot uiterlijk 1 december 2007 open blijven. Het besluit is genomen op verzoek van een groep asielzoekers en het resultaat van een overleg tussen het stadsdeel en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Aanleiding voor het langer openhouden van het asielzoekerscentrum is het beroep dat een groep asielzoekers in juli deed op stadsdeelvoorzitter Rob Post. De asielzoekers, die onder het generaal pardon vallen, zouden in de loop van juli door het COA verhuisd worden van Amsterdam naar het Groningse Bellingwolde. De mensen zijn sociaal en/of medisch gebonden aan Amsterdam: ze hebben hier hun vrienden, bezoeken hier artsen en hun kinderen gaan hier naar school.

Overigens heeft het stadsdeel hierin geen bevoegdheden; het COA heeft eraan meegewerkt dat de asielzoekers langer in Amsterdam-Noord kunnen wonen en vervolgens binnen de regio verhuizen. Het stadsdeel heeft het terrein langer aan het COA ter beschikking kunnen stellen.

Het AZC Amsterdam-Noord zou op 31 juli 2007 sluiten. Nu blijft tot 1 december 2007 ongeveer een derde deel van de wooncapaciteit, 150 wooneenheden van het AZC in bedrijf. Bewoners die onder het generaal pardon vallen, Verhuizen tussen september en december naar het AZC Crailo (Laren). Overige bewoners zullen elders in Noord-Holland of in Utrecht worden ondergebracht.
Provincie:
Tag(s):