dinsdag, 21. augustus 2007 - 20:42

Assen akkoord met bouwplan Hof van Assen

Assen

Het college is akkoord met de plannen van SWA en GGZ voor de bouw van de Hof van Assen aan de rand van Marsdijk. De Hof van Assen is een complex van twee gebouwen met appartementen voor senioren en een verpleeghuis. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de wijziging van het bestemmingsplan die nodig is om de bouw van de Hof van Assen toe te staan.

De nieuwe gebouwen zijn gepland in de noordwest hoek van Marsdijk, grenzend aan de weg Peelo en het Noord-Willemskanaal. Het geplande complex bestaat uit drie gebouwen: de Buitenhof met 21 appartementen, de Binnenhof met 53 appartementen en het verpleeghuis met ruimte voor zestig personen. Het verpleeghuis biedt ook ruimte voor centrale voorzieningen, zoals vergader- en kantoorruimtes, een behandel-/spreekkamer voor artsen, een restaurant, een winkel, een kapper, een pedicure en een fysiotherapeut. Deze voorzieningen zijn zowel bedoeld voor de bewoners van het verpleeghuis als voor de bewoners van de andere woningen van de Hof van Assen. Het hoogste punt van het complex wordt 34,5 meter hoog. Het grootste deel van de gebouwen is lager.

Om verkeersoverlast voor de huidige bewoners van Marsdijk zo veel mogelijk te voorkomen, wordt er een aparte toegangsweg aangelegd voor personeel en leveranciers van het verpleeghuis. Deze weg komt tussen de weg Peelo en het Achillesterrein in te liggen.

Om de bouw toe te kunnen staan is een wijziging nodig op het bestemmingsplan uit 1985. Het bestemmingsplan staat op deze plek geen woningen toe en ook de hoogte van 34,5 meter is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan.

Het college vindt de plannen van SWA en GGZ een goede invulling van de beschikbare ruimte. Burgemeester en wethouders staan helemaal achter de visie van de GGZ om de geestelijke gezondheidszorg zo veel mogelijk midden in de maatschappij plaats te laten vinden en niet zoals voorheen zo ver mogelijk daar buiten. Het gezamenlijke gebruik van de centrale voorzieningen ziet het college ook als groot pluspunt van dit plan.
Het plan draagt verder bij aan de woningbouwdoelstellingen van de Gemeente Assen voor de komende jaren.

De hoogte van het complex past weliswaar niet in het bestemmingsplan zoals dat in 1985 is vastgesteld, maar wel binnen de kaders zoals die in 2005 in de Visie Hogere Bouw zijn vastgelegd. Het hoogste gedeelte van het complex biedt ook de mogelijkheid om een herkenbaar markeringspunt aan te brengen dat de entree van de stad accentueert.
Provincie:
Tag(s):