dinsdag, 25. september 2007 - 21:30

Assen kiest voor zwaaikom van 27,5 meter

Assen

Met een schetsontwerp voor een 27,5 meter brede zwaaikom voert het college van B&W het amendement van de gemeenteraad ruimhartig uit. Uitgangspunten van het ontwerp zijn een zo breed mogelijke zwaaikom en een verantwoorde afwikkeling van het verkeer.

Onderzoek van onder andere het Drenst Archief wijst uit dat de zwaaikom in het verleden verschillende breedtes heeft gehad. Dat varieert tussen de 26 en 28,5 meter. Met de huidige keus voor een zo breed mogelijke zwaaikom wil het college zo goed mogelijk invulling geven aan de wens van de raad voor een historische maatvoering. De leden van de gemeenteraad hebben het voorstel voor de zwaaikom inmiddels per brief ontvangen.

Een breedte van 27,5 meter is mogelijk door een aantal aanpassingen aan de Vaart ZZ. Zo komt er een smallere strook tussen fietspad en weg. Ook is er sprake van een smallere middenberm en is de voetgangers oversteek verplaatst.

Het verplaatsen van de weg aan de Vaart ZZ richting bebouwing betekent wel dat er een artikel 19 procedure doorlopen moet worden. Onderdeel daarvan is een geluidsonderzoek.
Provincie:
Tag(s):