donderdag, 28. juni 2007 - 21:31

Assen legt werk stil na bodemvervuiling in de Parkstraat

Assen

Tijdens werkzaamheden aan de riolering in de Parkstraat en de Oosterhoutstraat heeft de gemeente vervuiling door creosoot in de bodem en het grondwater ontdekt. Het gaat om een olieachtige stof die vroeger gebruikt werd voor de behandeling van hout. In overleg met de provincie gaat de gemeente de vervuiling verder in kaart brengen en een saneringsplan opstellen. De sanering moet volgend jaar juni klaar zijn.

Het creosoot dat in de bodem is aangetroffen, is afkomstig van houten planken die in de grond zijn aangebracht ter bescherming van de aanwezige stroomkabel. In de jaren zestig was dit een gebruikelijke methode om dergelijke kabels te beschermen. Tegenwoordig gebeurt dit op een andere manier.

De gemeente Assen heeft het werk bij de trottoirs stilgelegd om eerst nader bodemonderzoek uit te voeren. In dit onderzoek wordt heel precies de ernst en de omvang van de verontreiniging bepaald. De resultaten van het nader bodemonderzoek worden eind juli of begin augustus verwacht. Na het afronden van dat het nader bodemonderzoek stelt de gemeente een saneringsplan op waarin staat hoe de verontreiniging wordt verwijderd. Uiterlijk in juni 2008 moet de sanering klaar zijn. De werkzaamheden aan de weg worden volgens planning afgerond.

Gevaar voor de gezondheid van met creosoot behandeld hout bestaat alleen bij herhaald huidcontact. Na enkele weken in de buitenlucht is er bij herhaald huidcontact geen gevaar meer voor de gezondheid. Het risico voor het milieu blijft wel bestaan. Creosoot hoopt zich door uitspoeling namelijk op in de bodem en het (grond)water. Het is niet nodig om kinderen die buiten spelen (extra) hun handen te laten wassen.
Provincie:
Tag(s):