zondag, 2. december 2007 - 21:43

Assen pakt misbruik gehandicapten-parkeerkaart aan

Assen

Er wordt in Assen steeds vaker misbruik gemaakt van de gehandicaptenparkeerkaart . Ook worden regels niet nageleefd. Deze week ontdekten toezichthouders nog een man die parkeerde met een vervalste gehandicaptenparkeerkaart. Toezichthouders gaan daarom de komende tijd extra controleren op het gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart.

Assenaren met een beperking kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Daarmee kunnen ze parkeren op plekken waar mensen zonder beperking dat niet mogen. De gehandicaptenparkeerkaart kent drie varianten; een bestuurderskaart, een passagierskaart en een ‘beide’. Een bestuurderskaart geldt alleen als de persoon ook daadwerkelijk een auto bestuurt. Zit de gehandicapte als passagier in de auto dan kan de bestuurderskaart niet gebruikt worden. Dat zelfde principe geldt voor de passagierskaart.

In straten waar een parkeerverbod geldt, moet naast de gehandicaptenparkeerkaart een parkeerschijf gebruikt worden. Daarbij moet de bestuurder rekening houden met het feit dat de parkeerschijf per half uur ingesteld mag worden en dat de maximale parkeertijd drie uur is. Het overtreden van de regels levert een boete op.

Een gehandicaptenparkeerkaart kunnen inwoners alleen krijgen nadat hun handicap is vastgesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg. De gehandicaptenparkeerkaart is vijf jaar geldig en geldt voor heel Europa.
Provincie:
Tag(s):