donderdag, 5. juli 2007 - 21:12

Assen sleept BAM Vastgoed voor de rechter

Assen

De gemeente Assen heeft BAM Vastgoed donderdag gesommeerd om Kloosterveste conform het contract te realiseren. Ook treft de gemeente voorbereidingen voor gerechtelijke stappen. Het college vindt het volstrekt onaanvaardbaar dat de BAM zich blijft verzetten tegen het uitvoeren van het project volgens de gemaakt afspraken.

De gemeente heeft in 2005 een overeenkomst met BAM Vastgoed gesloten voor het realiseren van Kloosterveste. In de loop van 2006 wilde de BAM op gemaakte afspraken terugkomen. Het ging daarbij met name om het afgesproken kwaliteitsniveau en de planning. Omdat partijen hierover geen overeenstemming konden bereiken, is zoals bepaald in het contract een mediationtraject gestart. In dit traject heeft de gemeente zich tot het uiterste ingespannen om binnen de kaders van het contract onderdelen van het project te optimaliseren. Op 4 juli bleek dat het mediationtraject mislukt is.

Het college wil nu alles op alles zetten om Kloosterveste zo snel mogelijk te realiseren. De inwoners van Kloosterveen wachten immers al lang genoeg op een kwalitatief hoogwaardige centrumvoorziening. Het maatschappelijk belang hiervan weegt zeer zwaar voor het college. Bovendien dwingt de opstelling van de BAM ons tot het nu treffen van allerlei tijdelijke voorzieningen. Dat gaan wij doen om de overlast voor de inwoners zo veel mogelijk te beperken en omdat de inwoners van Kloosterveen niet de dupe mogen worden van de wanprestatie van de BAM.

De toekomstig gebruikers en de raad worden donderdag over de stand van zaken bijgepraat. Volgende week zal het college de inwoners van Kloosterveen nader informeren.

Kloosterveste is de beoogde centrumvoorziening van de wijk Kloosterveen. De voorziening beslaat een oppervlakte van tien hectare en biedt onder andere ruimte aan 600 tot 700 woningen en appartementen. Voor commerciële en niet commerciële voorzieningen is respectievelijk 9.000 en 9.400 vierkante meter ingeruimd.
Provincie:
Tag(s):